Bestuur

Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Vacature
Secretaris: Mariska van Iwaarden – Vermaat
Penningmeester: Esmeralda Olij – ten Hoeve
Vice voorzitter: Vacature (tijdelijk Sander Basjes)
PR (website, Facebook): Vacature (tijdelijk Sander Basjes en Esmeralda Olij – ten Hoeve)
Posters regelen / Aanvraag hulpverlening: Sander Basjes
Ledenadministratie / cursusadministratie: Linda Waltmann
Materiaalbeheer: Jaap Wit

Docenten:
Paulina Commandeur
Nellie Smit – Dijkstra

LOTUS slachtoffers:
Willem Verblaauw
Nellie Smit – Dijkstra

Ereleden:
Mevrouw M. Ehringfeld