Evenementen

Om alle aanvragen voor hulpverlening op tijd rond te kunnen zetten, wijzen wij organisaties/verenigingen erop dat de aanvraag ruim 2 maanden voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk of per e-mail bij de vereniging aanwezig moet zijn.

Wanneer de aanvraag te laat binnenkomt, kunnen wij deze in principe niet meer honoreren. Uiteraard zullen wij alsnog vrijwilligers vragen en mocht het wel lukken (geen garantie) dan geldt een spoedtoeslag. Klik hier voor het overzicht van de evenementen (posten).

De tarieven per 1 juli 2022 op werkdagen zijn als volgt:
Van 07.00 – 18.00 uur:   €  10,00 per uur
Van 18.00 – 24.00 uur:  € 14,00 per uur
Van 24.00 – 07.00 uur:  € 18,00 per uur

Op zon- en feestdagen gelden de volgende tarieven:
Van 07.00 – 18.00 uur:    € 16,00 per uur
Van 18.00 – 24.00 uur:   € 20,00 per uur
Van 24.00 – 07.00 uur:   € 24,00 per uur

Werkdagen zijn van maandag tot en met zaterdag.

Voor bovenstaande tarieven geldt dat er 2 EHV’ers komen inclusief rugtas met verbandmiddelen en indien beschikbaar een AED.

Echter exclusief:

  • De door de hulpverleners gedeclareerde kilometers om naar het evenement te reizen en de eventuele gemaakte kilometers tijdens het evenement. Deze worden aan u doorberekend.
  • Bijzonder materiaalgebruik.

Spoedtoeslag bij late aanvraag: 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 5,00.
Administratiekosten: € 5 per dag (deel) per evenement.
Annuleren kan tot maximaal 24 uur vóór aanvang van het evenement, onder opgaaf van reden.  Bij annulering worden annuleringskosten in rekening gebracht.
Slechts bij situaties waar sprake is van aantoonbare overmacht worden geen verdere kosten in rekening gebracht.

Let er wel op wanneer er binnen uw vereniging iemand is die EHBO heeft en als zodanig optreedt (buiten de EHBO vereniging om), deze persoon dit op eigen verantwoording doet en dus ook geen beroep kan doen op de faciliteiten van onze vereniging (tas, kleding, verzekering, e.d.)

Aanvragen
Voor aanvragen kunt u schriftelijk contact opnemen door een aanvraag te mailen naar:
Sander Basjes / Esmeralda Olij-ten Hoeve hulpverlening@ehbo-wieringermeer.nl
Voor het downloaden van het aanvraagformulier Klik hier.