Diplomaverlenging

Je bent gevorderd als je het eenheidsdiploma EHBO geldig houdt en dit kun je doen door de herhalingslessen bij te wonen en zo jouw competenties op peil te houden.

De docenten geven les aan de hand van de Eindtermen Diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis, dit zijn de richtlijnen waaraan u moet voldoen om het diploma geldig te houden. Hier vind u ze Eindtermen

Met ingang van het seizoen 2015/2016 zijn er veranderingen komen vanuit het Oranje Kruis met betrekking tot het behalen van competenties. De nieuwe regel is, dat men verplicht is de competenties aan te tonen op alle gebieden die voor het diploma van toepassing zijn. Dat wil dus zeggen dat je tijdens de lessen moet laten zien dat jouw Eerste Hulp kennis, kunde en vaardigheden nog steeds op niveau zijn.

Wat houdt deze regel in?

Dit betekent dat alle competenties aangetoond moeten worden.

Competenties 1 t/m 5 moeten 1 keer per jaar aangetoond worden en de competenties 6 t/m 18 1 keer per 2 jaar.

De docenten houden van alle deelnemers officiƫle competentielijst bij. Je bent zelf verantwoordelijk om alle competenties te behalen binnen de gestelde termijn.

De lessen van de vereniging worden in thema-avonden gehouden. Iedere thema-avond heeft een aantal competenties. Aan het einde van de lesavond worden deze competenties afgetekend in het persoonlijke dossier.

Mocht de cursist op bepaalde onderdelen nog niet competent blijken dan krijgt degene op een later tijdstip of andere lesavond de mogelijkheid om te herkansen.

Aan het einde van het seizoen wordt gekeken of de cursisten de competenties 1 t/m 5 hebben gehaald. Aan het eind van 2 seizoenen wordt gekeken of de overige competenties zijn behaald en of het diploma verlengd kan worden.

Het schema van de competenties:

Elk jaar:

 1. Stoornissen in het bewustzijn
 2. Stoornissen van de ademhaling, letsels en ziekte van de luchtwegen
 3. Stoornis van het bewustzijn en de ademhaling inclusief AED
 4. Actieve bloedingen
 5. Shock

Een keer per twee jaar:

 1. Uitwendige wonden
 2. Brandwonden
 3. Elektriciteitsletsels
 4. Kneuzingen en verstuikingen
 5. Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsel
 6. Letsel van oog, neus en oor
 7. Tandletsel
 8. Oververhitting
 9. Onderkoeling
 10. Bevriezing
 11. Vergiftigingen
 12. Steken en beten
 13. Verband- en hulpmiddelen

Heb je de lessen bij een andere vereniging of instantie gevolgd dan is het noodzakelijk om aan te tonen welke competenties in de lessen behaald zijn. Uw ontvangt na verlenging uw pasje via de post of tijdens een herhalingsles.

Dispensatie

Dispensatie (tot maximaal 1 jaar) kan gegeven worden wanneer van tevoren schriftelijk contact is opgenomen met het bestuur, zodat het verzoek in een bestuursvergadering met de docenten besproken kan worden.

Dispensatie kan men krijgen in geval van bijvoorbeeld verblijf in het buitenland, ziekte, e.d.

Dispensatie vanwege uw beroep moet ieder jaar opnieuw worden aangevraagd.

Dispensatieverzoeken graag aanvragen via e-mail bij de secretaris Mariska van Iwaarden secretaris@ehbo-wieringermeer.nl