Basiscursus eerste hulp

Met het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis ben je in staat op een juiste wijze Eerste Hulp te verlenen. Op je werk, op straat, maar ook thuis. Je leert bijvoorbeeld wat je moet doen als iemand zich in zijn vinger snijdt, zich bij het uitstappen uit de bus verstapt of in de rij bij de kassa in elkaar zakt.
In deze situaties is kennis van Eerste Hulp bij Ongelukken erg handig. De cursus is laagdrempelig en voor bijna iedereen, niet moeilijk om te leren en met deze EHBO-kennis “op zak” kun je in allerlei situaties daadwerkelijk hulpverlenen!
De EHBO vereniging Wieringermeer organiseert daarom bij voldoende deelname jaarlijks een basiscursus Eerste Hulp Verlening.

 

Wat wordt er behandeld tijdens de basiscursus:

Je krijgt les van een docent EHBO die diverse onderwerpen behandeld, zoals bijvoorbeeld:

 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stoornis in het bewustzijn en de ademhaling
 • Ernstige bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsels
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsels door koude en warmte
 • Vervoer over korte afstand
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam

Je leert ook reanimeren en het gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator) hoort bij het standaardonderwijs EHBO.

In het najaar van 2020 gaan wij voor het eerst starten met een Basiscursus Eerste Hulp met e-learning.

Kennis kunt u zich door middel van e‐learning goed eigen maken en vaardigheden worden geleerd door te doen.
Digitaal leren heeft voordelen ten opzichte van klassikaal leren. Zo leert u de theorie gemiddeld twee keer sneller dan tijdens klassikale sessies, het scheelt u (reis)tijd, het biedt meer mogelijkheden om zelf uit te maken wanneer er gestudeerd wordt, enz. Digitaal leren heeft echter ook een nadeel, u kunt geen vragen stellen aan de docent. U kunt uw vragen natuurlijk wel stellen via e-mail of later tijdens de praktijklessen.

U kunt gedurende 30 dagen de digitale EHBO‐cursus zo vaak doen als u wilt. Hierna heeft u toegang tot het online EHBO naslagwerk en extra oefeningen om de kennis bij te houden. Nadat de cursus met een voldoende is afgerond, kunt u een officieel theoriecertificaat (1 jaar geldig) downloaden, zodat de docenten kunnen zien dat u de theorie beheerst.

Na de e-learning volgen de praktijklessen.
Hulpverlening is handelen als het nodig is. Dat moet u leren, doen, herhalen en het ritme te pakken krijgen om te weten wat u moet doen!
Tijdens de praktijklessen verlenen LOTUS slachtoffers assistentie. LOTUS slachtoffers zijn EHBO collega’s die een speciale opleiding hebben gevolgd waar ze geleerd hebben om ongeval situaties na te bootsen.

De praktijklessen worden op de volgende avonden gegeven:
Data volgen nog.

Graag wijzen wij u nog op het volgende.

Er zijn meerdere zorgverzekeraars die een EHBO- of Reanimatie/AED cursus vergoeden vanuit de zorgverzekering met aanvullende dekking.
Daarom krijgt u van ons een factuur over de mail die dan door u – afhankelijk van de dekking van de eigen zorgverzekering – kan worden ingediend voor een vergoeding.
Op ZorgWijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus vind je een overzicht met vergoedingen voor EHBO cursus per zorgverzekeraar.

Geïnteresseerden voor deze cursus kunnen zich aanmelden via hier te downloaden inschrijfformulier basiscursus  . Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daniëlle Stoffer via e-mail: cursussen@ehbo-wieringermeer.nl