Bestuur

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: Bart van Meel

Secretaris: Mariska van Iwaarden – Vermaat

Penningmeester, aanvraag hulpverlening: Fedde Andela

Vice voorzitter, PR (website, Facebook): Vacature (tijdelijk Sander Basjes en Fedde Andela)

Posters regelen: Sander Basjes

Ledenadministratie, cursusadministratie: Daniëlle Stoffer – Roelen

Materiaalbeheer: Jan Ruers

Docent:

Paulina Commandeur

Nellie Smit – Dijkstra

LOTUS slachtoffers:

Willem Verblaauw

Evelien van den Heuvel – Brinkhus

Nellie Smit – Dijkstra

Ereleden

Mevrouw M. Ehringfeld

De heer Brugman