Bestuur

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: Bart van Meel

Secretaris: Mariska van Iwaarden

Penningmeester, aanvraag hulpverlening: Fedde Andela

Vice voorzitter, PR (website, Facebook): Vacature (tijdelijk Sander Basjes en Fedde Andela)

Posters regelen: Sander Basjes

Ledenadministratie, cursusadministratie: Piet Pronk

Materiaalbeheer: Jan Ruers

 

Docenten:

Hanneke Passchier

Paulina Commandeur

 

LOTUS slachtoffers:

Willem Verblaauw

Evelien van den Heuvel – Brinkhus

Nellie Smit

 

Ereleden

Mevrouw M. Ehringfeld

De heer Brugman